Tóth Balázs: A megoldható és a megoldhatatlan


Ha valaki azt mondja, hogy a boldog párok minden nézeteltérésüket meg tudják oldani, azt ne higgyük el. Minden pár életében, legyen az boldog vagy boldogtalan, elégedett vagy elégedetlen, vannak olyan problémák, melyek kellő odafigyeléssel és együttműködéssel megoldhatók. És vannak olyanok is, amelyek nem. Úgy néz ki, a boldogság nem azon múlik, hogy mindent meg tudunk-e oldani, hanem azon, hogy mit kezdünk a megoldhatatlannal, és el tudjuk-e választani azt a megoldhatótól. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a boldog/elégedett párok értik a különbséget a megoldható és a megoldhatatlan között. Dolgoznak a kapcsolatukban felmerülő problémák megoldásán, de tisztában vannak azzal, hogy vannak dolgok, melyeknek az a megoldásuk, hogy el kell fogadni a megoldhatatlanságukat. Ezek olyan, többnyire személyiségbeli, kulturális, vallási, vagy más, szükségletbeli eltérések, melyeken nem lehet változtatni. A boldog/elégedett párok nem akarják megváltoztatni a másikat, nem akarják megszüntetni a különbözőségeket, inkább megpróbálják megtanulni egymást, megpróbálnak eligazodni egymáson. 

A boldogtalan/elégedetlen párok nem tudják elválasztani a megoldhatót a megoldhatatlantól. Ők nem keresik a kompromisszumot, inkább erővel akarják megoldani azt, amit nem lehet. Szilárdan kitartanak az álláspontjuk mellett, azt akarják, hogy a másik változatozzon meg. Nem mozdulnak egy tapodtat sem, mintha erődemonstrációt tartanának, ki az erősebb, ki győzi le a másikat. 

Képzeljünk el egy helyzetet: a férj korán szeret lefeküdni és korán kelni, a feleség pedig pont fordítva, későn fekszik, és későn kel. A boldog/elégedett párok elfogadják egymás ritmusát, elfogadják, hogy a feleség nem szívesen vesz részt kora reggeli kiránduláson, a férj pedig nem fog belemenni az éjszakába, tehát ha ilyen programokat szeretnének mindkettejük örömére, az komoly nehézségekbe ütközik. Nem erőltetik, amit a másik nem tud, vagy nem szeretne megtenni, inkább valamilyen kompromisszumos megoldást keresnek, egymásra odafigyelve, egymás szükségleteit elismerve. És pont ez az egymásra és egymás szükségleteire való figyelés segíti őket, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, így a megoldhatatlanság és a különbözőség a kapcsolatukat erősíti.

A boldogtalan/elégedetlen párok viszont egymásnak feszülnek, vádolják, kritizálják, gúnyolják egymást, vagy duzzogva visszavonulnak: „Miattad nem tudunk elmenni kirándulni! Lusta vagy, egész délelőtt csak alszol- mondja az egyik. Te tehetsz róla, hogy itthon kell ülni minden este, mert hétkor már nem bírsz magaddal és kidőlsz” – válaszol a másik. Minden ilyen konfliktus gyengíti a kapcsolatot, sérülést okoz és eltávolítja a párt egymástól. És persze a megoldhatatlan ettől még nem válik megoldhatóvá.

A legkisebb változás is képes lehet a negatív folyamatokat megállítani és pozitív irányba fordítani.  Egymásnak örülni a megoldásban és a megoldhatatlanságban is lehet. Ehhez jó szívvel ajánlom Assisi Szent Ferenc gondolatait: 

Uram, adj türelmet,

Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,

Amit lehet, és adj bölcsességet,

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

És – teszem hozzá én – tegyék mindezt szeretettel és humorral. Sok sikert hozzá! 

Felhasznált irodalom: A családi rugalmasság erősítése, Szerk: F. Walsh, Animula Kiadó, 2016

Share your thoughts