Drávucz Orsolya: Eugene Gendlin fókusz terápiája

Lehet, hogy sokaknak, akik már mindfulness-ről, EMDR-terápiáról vagy akár a meditáció áldásos hatásáról ismereteket gyűjtöttek ismerős lesz, mikor a fókuszterápiáról szóló írást olvassák. Pedig Eugen Gendlin filozófus és pszichoterapeuta maga módszerét az 1960-as években fejlesztette ki, de korántsem olyan ismert Magyarországon, mint a korábban említett technikák. 

A terápia abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy a testünk rengeteg információt és bölcsességet rejt magában, amelyek irányíthatják érzelmi és kognitív folyamatainkat. A hagyományos beszélgetőterápiákkal ellentétben, amelyek túlnyomórészt a kognitív felismerésekre összpontosítanak, a Fókuszterápia a testi tudatosságra helyezi a hangsúlyt – az érzelmekhez vagy tapasztalatokhoz kapcsolódó testi érzések tudatos felismerésére. Ez a megközelítés felismeri, hogy testünk gyakran előbb dolgozza fel a tapasztalatokat, mint a tudatos elménk, így a testi érzések értékes forrásai a felismeréseknek.

A fókuszálás folyamata egy sor olyan lépést foglal magába, amelyek célja, hogy hozzáférjünk a test érzékeléséhez és kapcsolatba lépjünk azzal. Az érzékelés egy bonyolult testi érzés, amely komplex érzelmeket, gondolatokat és tapasztalatokat is magába foglal. A Focusing folyamata egy nyitott, ítélkezésmentes hozzáállás kialakításával és a felfedezés biztonságos terének megteremtésével kezdődik.

Felismerni és elismerni a zavaró gondolatokat és aggodalmakat, mentális teret teremt a Fókuszálás folyamatához. A személy ezután ráhangolódik a testére, és megpróbálja azonosítani a homályos vagy finom érzéseket. Ez a lépés magában foglalja az odafigyelést és a mély önvizsgálatot.

Tovább vizsgálva ezeket az érzéseket engedjük, hogy rezonáljon a testi érzésekkel. A felt sense fogalma nehezen lefordítható: érzett jelentés, értelem vagy érzelemként lehet a legjobban körbeírni. e. A felt sense-t kezdetben gyakran nehéz szavakba önteni, de rengeteg olyan információt hordoz, amely személyes belátáshoz és növekedéshez vezethet.  Gyakran egy érzés nem is pontosan megnevezhető, ám egy hasonlattal vagy metafórával egészen közel lehet kerülni a lényeghez.

Nyitott kérdések feltevésével kezdünk el foglalkozni az érzett érzéssel. Ezek a kérdések nem arra irányulnak, hogy intellektuálisan megválaszoljuk őket, hanem arra, hogy bátorítsuk az érzett érzést, hogy kibontakozhasson és feltárja igazi jelentőségét. 

Képzeljünk el például valakit, aki szorong egy közelgő állásinterjú miatt. Ahogy a terápia során feltárja ezt az érzést, leírhat egy szorítást a mellkasában, egy rezdülést a gyomrában és egy nyugtalanság érzését. A terapeuta arra bátorítaná ezt az embert, hogy maradjon ezekkel a testi érzésekkel, segítve őt abban, hogy kapcsolatba kerüljön az érzések árnyalataival. Ezen érzések gyengéd feltárásával és az ezekre való nyitottsággal a kliens a szorongáshoz kapcsolódó érzelmek, emlékek vagy gondolatok mélyebb rétegeit fedezheti fel. Ez a feltárás felismerésekhez vezethet félelmeiről, bizonytalanságairól vagy az állásinterjúkkal vagy a teljesítményével kapcsolatos múltbeli tapasztalatairól.

Aki egy romantikus kapcsolatban fennálló konfliktusokkal küzd, az leírhatja, hogy nehéz érzés van a torkában és feszül a válla, amikor a problémákra gondol. A Focusing segítségével a terapeuta arra irányítja a személyt, hogy összpontosítson ezekre az érzésekre, és érdeklődjön arról, hogy mit próbálnak kommunikálni. A kliens felfedezheti, hogy a torkában lévő nehéz érzés kimondatlan szavakat vagy érzelmeket jelképez, amelyeket ki kell fejezni. Ez a folyamat ahhoz vezethet, hogy tisztábban megértsék, mi zavarja őket igazán, és hogyan tudnának őszintébben és sebezhetőbben közelíteni a kapcsolathoz.

A személyes vagy szakmai életében elakadtnak a mellkasában nyomásérzetről és a súlytalanság érzéséről számolhat be. Ha a terapeuta vezetésével feltárjuk ezeket az érzéseket, a kliens összekapcsolhatja ezeket a testi tapasztalatokat az önbizalomhiány, a múltbeli kudarcok vagy beteljesületlen vágyak érzéseivel. Ahogy a kliens mélyebbre hatol az érzett érzésben, felfedezheti a változás utáni vágyat vagy a korlátozó hiedelmektől való szabadulás szükségességét. Ez a folyamat segíthet nekik azonosítani azokat a konkrét lépéseket, amelyeket megtehetnek, hogy egy teljesebb irányba haladjanak előre.

A Focusing-terápiában a terapeuta támogató szerepet játszik azzal, hogy biztonságos és ítélkezésmentes környezetet teremt a kliens számára, hogy felfedezhesse az érzéseit. A terapeuta arra bátorítja a klienst, hogy írja le testi érzéseit és érzelmeit anélkül, hogy túl gyorsan elemezné vagy értelmezné azokat. Ehelyett a hangsúly azon van, hogy jelen maradjon az érzett érzéssel, nyitott kérdéseket tegyen fel, és finoman irányítsa a kliens figyelmét az élménye különböző aspektusaira. Ez a folyamat lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy hozzáférjen belső bölcsességéhez, és mélyebb felismeréseket tárjon fel, amelyek személyes növekedéshez, érzelmi gyógyuláshoz és pozitív változáshoz vezetnek.

Előnyök és alkalmazások

A fókuszáló terápia számos előnyt kínál a személyes fejlődésre, érzelmi gyógyulásra és önismeretre törekvő egyének számára. A szomatikus tudatosság és a kognitív folyamatok integrálásával fokozhatja az érzelmi szabályozást: A fókuszálás biztonságos és strukturált megközelítést nyújt az érzelmek megértéséhez és feldolgozásához, segítve az egyéneket érzelmi élményeik hatékonyabb szabályozásában.

Erősíti az intuíciót: A fókuszálás a test veleszületett bölcsességét használja ki, elősegítve, hogy bízzunk az intuíciónkban és összehangoltabb döntéseket hozhassunk.

Elősegíti a problémamegoldást:  segíthet, hogy betekintést nyerjünk összetett problémákba, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy a tudatalatti tudásunkat és észleléseinket bekapcsoljuk.

A belső tapasztalatok ítélkezésmentes feltárása révén pedig a Fókuszterápia ösztönzi az önelfogadást és az együttérzést. Eugene Gendlin Focusing-terápiája az önfeltárás és a személyes növekedés egyedülálló és holisztikus megközelítését mutatja be. A szomatikus tudatosság és a test veleszületett bölcsessége fontosságának felismerésével a Fókuszterápia erőteljes eszközt kínál az egyéneknek az érzelmeikkel, tapasztalataikkal és intuíciójukkal való foglalkozáshoz. A modern pszichológia folyamatos fejlődésével a Focusing terápia értékes kiegészítő marad, amely alternatív utat kínál az önmegértéshez és az érzelmi jóléthez.

Share your thoughts