Gyöngyösi Orsolya, Sallay Viola, Martos Tamás: „Hol van számodra a biztonság helye az otthonodban?” – Az EMOTH / Emotional Map Of The Home / az Otthon Érzelmi Alaprajza – rendszerszemléletű terápiás eszköz bemutatása

Mi a családterápia?
A családterápia olyan pszichoterápiás szemlélet, amely az egyes emberek problémáit a számukra fontos kapcsolatai tükrében szemléli, valamint figyelembe veszi az egyénre ható különféle környezeti és kulturális hatásokat is. A családterápia célja a család működésének javítása minden szinten: a kölcsönös megértés és érzelmi támogatás erősítése a családtagok között, a
megküzdési készségek és a probléma megoldási stratégiák fejlesztése. A család számunkra azon emberek közösségét jelenti, akik családként tekintenek önmagukra.


A családmegismerés technikái
A családterápia keretén belül, a család megismerésének számos módja, technikája létezik. Úgymint interjú, a család szerkezetének ábrázolása, a családi kapcsolatrendszer feltérképezése, családi fényképeken keresztül történő megismerés, szoboralkotás de ide sorolható a rajzok használata is a családok megismerésében. A széles eszköztár legújabb, innovatív eleme az EMOTH (Emotional Map Of Home), az otthoni, családi élmények térképe – amely egy önismereti és családismereti, történetmesélő terápiás eszköz.


Az EMOTH helye a pár- és családterápia világában
Az EMOTH, dr Sallay Viola PhD és Prof. dr Martos Tamás PhD pszichológus, családteraputa – kutatók fejlesztése. Az eszköz az élménytérképezés módszertanán alapul, amelyet többféle, de azonos elven alapuló eljárást köt össze, melyek tudományos kutatásokon alapulnak, és alkalmasak a mindennapi tapasztalatok és történetek láthatóvá tételére és elemzésére. Az élménytérképezés nem más, mint a személyes élmények és tapasztalatok feltárásának újfajta megközelítése, mely az élmények térképszerű, vizuális megjelenítésére és történetek megosztására alapozva lehetőséget biztosít a változáshoz és fejlődéshez szükséges erőforrások azonosítására és az intervenciókra.
Az EMOTH egy olyan eszköztár, amely az egyének és családok otthonában megélt érzelmi tapasztalatok megjelenítéséhez és megbeszéléséhez használható. Az EMOTH fejlesztői az eszközt úgy tervezték, hogy támogassa a segítő szakemberek mindennapi munkáját, illetve lehetőséget adjon a családtagoknak, hogy rálássanak mindennapi kapcsolati folyamataikra és érzelmi élményeik összefüggéseire. Az EMOTH a társasjátékokhoz hasonlóan partneri viszonyt kínál a családtagok mindegyike és a terapeuták között. Megjelenésében is hasonlít a társasjátékokhoz: találhatóak benne szobakártyák három különböző méretben, bútorjelölők, egyéni érzelemjelölők és színes bábuk a családtagok megjelenítéséhez.


Hogyan történik az EMOTH alkalmazása a konzultáció során?

  1. Az otthon alaprajzának kirakása helyiségkártyákból, berendezés elhelyezése jelölőkkel.
  2. Érzelmek helyének megkeresése, élményjelölők lehelyezése.
  3. Az érzelmi térkép értelmezése a szakemberrel közösen: interjúkészítés kérdéskártyák
    segítségével.
  4. Az élményjelölők mozgatásával és a bábuk használatával konkrét élethelyzetek kibontása, a
    kapcsolatrendszerek változásának megjelenítése.

Milyen esetekben alkalmazható az EMOTH?
Egyéni konzultáció: Az otthoni érzelmi élmények feltárása és átbeszélése egyéni konzultáció
során is hasonlóan történik. A családtagok ilyenkor bábukkal jeleníthetők meg a térképen.

Kamaszokkal folytatott konzultáció: A serdülőkkel való munka gyakran kihívást jelenthet
egyéni és családterápiás szettingben is. Az EMOTH eszköztár segítségével jól bevonhatóak a
serdülők – az érzelmi élmények vizualizálásán keresztül. Családterápiában ezt megtehető a szülők
jelenlétében, ekkor ők is megmutathatják érzelmi térképeiket kamasz gyermekeiknek. Az érzelemjelzők segítségével még azok a serdülők is kifejezhetik nyugtalanító vagy megnyugtató élményeiket, akik nem szívesen beszélnek az érzelmekről. Amint a gyermek érzelmi térképe a szülők számára láthatóvá válik, a szülőkben elindul egy újfajta megértés: olyan élmények képét látják, amelyek még sosem kerültek kimondásra, bár minden nap jelen voltak. A konzultációs folyamat ezen a ponton gyors és hatékony fordulatot vesz!


Párterápia: A partnerek érzelmi térképe láthatóvá teszi a párkapcsolat erőforrásait és sérülékenységét is. Az otthon terében megjelenített különbségek gyakran fontos információt hordoznak. Például egyazon helyen a pár egyik tagja biztonságot, míg a másik feszültséget él át – nap mint nap. Ezek a megfigyelések kaput nyitnak a partnerek eltérő valósága és a párkapcsolati dinamika közös megértéséhez.


Mozaikcsaládok: A mozaikcsaláddá válást rendszerint valamilyen veszteségélmény előzi meg. Például válás, halál. Emellett a szülők vonzalma és összeköltözése a gyermek érzelmi, területi hatalmának tényleges vagy vélt vesztésével járhat. Hogyan lehet a káosz, kíváncsiság, segíteni akarás, féltékenység erőviszonyait a mozaikcsaláddá váláshoz felhasználni? Illetve mozaikcsaládban élőként hol érzik magukat biztonságban a különböző családtagok a közös otthonukban? Hol élnek meg feszültséget vagy szenvedést? Megtapasztalnak-e összetartozást az otthonukban? A családtagok sok esetben azért értik meg nehezen egymást, mert nem teszik fel egymásnak ezeket a kérdéseket. Valójában nem is olyan könnyű ezt témává tenni vagy akár megválaszolni. Az EMOTH eszközzel arra tudjuk meghívni a családtagokat, hogy beszéljenek az egyébként rejtve maradó érzelmi tapasztalataikról.


Hogyan járul hozzá az EMOTH az eredményes konzultációhoz?

Az élmények térképen látható elrendezése és az érzelmileg jelentős otthoni helyszínekhez kapcsolódó interjú kimondhatóvá teszi a nehezen megfogalmazható, nem tudatos kapcsolati történéseket. Az EMOTH kártyákkal kirakott érzelmi térkép látványa, a vizualitást is bevonja a megértés folyamatába. Mint minden vizuális ábrázolásról, az EMOTH-ról is elmondható, hogy az, ami kitehető, ami visszanézhető, ami kézzelfogható, az beindít egyfajta képzetáramlást; ezáltal megindulhatnak olyan folyamatok – mind az egyénben, mind egy pár vagy család tagjai között – ami helyzetek megértéséhez – feldolgozásához vezethet. Ily módon az EMOTH élményszerűvé teszi a konzultációt a családtagok és a szakember számára is.


Kitekintés
Életünk során az otthonunk mellett gyakran a munkahelyünk jelenti azt a teret, ahol időnk további jelentős részét töltjük. Az otthon és a munkahely pszichológiailag párhuzamba állíthatóak, mivel mindkettő ún. elsődleges territóriumként működhet. A munkahely, az otthon mellett az ember számára a legfontosabb territóriumok közé sorolható helyszín. Emiatt az otthon által nyújtott többlet (személy–környezet-összeillés, privát szféra), a munkahely vonatkozásában is értelmezhető. Az EMOTH az egyéni coaching folyamatában is kiválóan alkalmazható. Munkahelyre adaptált verziója ExperiMap néven létezik. Az ExperiMAP interjú a személyesen fontos helyek, elsősorban a munkavégzés helyszíneinek felidézésén és vizuális megjelenítésén alapul. Ennek során történik a munkával kapcsolatos fontos tapasztalatok áttekintése: a Munkahely Élmény térképének megrajzolása, majd a helyeket és élményeket összekötő személyes történetek átbeszélése. Az interjú olyan új belátásokra és felismerésekre vezet, melyek megmutatják az esetleges elakadások hátterét, és segítenek azonosítani a változáshoz és fejlődéshez szükséges erőforrásokat. Bővebben lásd: ExperiMap (experimaps.com)

„A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.” – Lev Tolsztoj

Felhasznált irodalom:

Arany, Z., Mihálka, M.: (2019). Családmegismerési technikák. Szeged

Sallay, V., Martos, T., Chatfield, S. L., & Dúll, A. (2019). Strategies of Dyadic Coping and Self-
Regulation in the Family Homes of Chronically Ill Persons: A Qualitative Research Study

Using the Emotional Map of the Home Interview Method. Frontiers in Psychology, 10.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00403
Mi is Az Experimap?. ExperiMap. (n.d.). https://experimaps.com/#alkalmazasi-teruletek

Share your thoughts